Historie klubu

 

Významné historické milníky pro klub


Prvním významným datem v historii našeho klubu byl rok 1224, který je považován za rok založení Opavy (původně mělo být první datum příchod praotce Čecha, ale klademe si otázku, zda ve Slezsku oslavovat blbce, který se dobrovolně usídlil mezi Rusem a Němcem). Nebýt této významné údálosti, jen těžko bychom mohli být Klubem plastikových modelářů Opava. Za další významný rok lze považovat rok 1914, kdy začala 1. světová válka, ze které někteří naši členové čerpají. Dále následuje rok 1918 - konec 1. světové války a založení Československé republiky. Prvorepublikové období dává prostor dalším členům. Za nejvýživnější období lze považovat rozmezí let 1939-1945, tedy 2. světovou, která se stala bohatým zdrojem námětů prakticky pro všechny naše členy. Pro některé je tak silným námětem, že ho nevyužívají pouze v modelářství, ale i v jiných koníčcích. Z dalších pro náš klub významných dat uvedeme např. roky 1964-1975 (Vietnam), 1991 (Pouštní bouře) nebo období od roku 2003 (současné akce v Íráku, Afgánistánu, apod.). Nebýt těchto událostí, museli bychom se věnovat jiným činnostem, např. dělání mašinek.

Kdo pamatuje, jak se kitařilo za odbobí starého dobrého totáče nám musí dát za pravdu, že i rok 1989 představuje významný milník v oblasti plastikového modelářství. Díky společenským změnám a orientaci politiky za Západ se značně rozšířila nabídka modelů a nezbytných nástrojů pro kitaře, o čem jsme si mohli před rokem 1989 nechat akorát zdát. Možná je nabídka bohatá a do kapsy občas hluboko, ale jak praví klasik: "Na modely bude, i kdyby na cigára, chlast a děvky nebylo".

 Jak to bylo s kvelby pro modeláře v Opavě

Opava měla to štěstí, že i době socialismu tady byl modelářský obchod Mladý technik na Olomoucké ulici. Jako v každém podobném obchodě v republice se v něm nacházel sortiment převážně pro funkční modelařinu a vláčky, z kitů převažovala domácí produkce - Kovozávody Prostějov a Směr. Ze zahraničních firem byly zastoupeny převážně modely východoněmeckého Veb Plastikartu a občas i ne tak často zastoupené modely soudruhů z SSSR. Tehdy spousta lidí nevěděla, že původní výlisky pocházejí od imperialistů z firmy Frog. Po revovuci tento obchod ještě chvíli fungoval a opavský modelář se nově seznámil s nabídkou firem Italeri, Matchbox nebo Revell.

Po čase byl obchůdek uzavřen a po několikaletém prázdnu byl otevřen modelářský obchod na Pekařské ulici. Byl dobře zásoben, prodavačky byly vstřícné a ochotné. Po nějaké době se přestěhoval na Dolní náměstí a posléze změnil i majitele. Na železniční modelařinu zaměřený majitel kitařům moc nepřál a po pár letech fungování byl obchod bez náhrady uzavřen. Nastalo další období, kdy plastikoví modeláři byli odkázání na obchody v Ostravě, e-shopy a supermarketovou nabídku.

V srpnu 2007, po pár měsících, kdy jsme se již scházeli na briefinzích, se sobr 08podařilo realizovat Rosťovi Kollárovi jeho ideu na otevření kamenného modelářského obchodu (e-shop už nějakou dobu provozoval) v Opavě pod hlavičkou Rk-Tech. Byl umístěn na Těšínské ulici, naproti objektu Nowaco (bývalé mrazírny). Jak můžete posoudit z přiložených fotografií, krámek, ač nevelký rozlohou byl bohatě zásoben plastikovými modely bojovky, letadel, lodí a modelářským vybavením. Dalo by se říci, že z plastikářů si zde vybral každý. Bojovkáře potěšil široký výběr z Dragonů, Cyberhobby, Tamyie,sobr 10 Trumpeteru, Italeri i dalších. Letadýlkáři tady našli různé Revelly, Hasegawy, Italerku, Academku, Edíky i modely z provenience našich východních soudruhů a další modely. Modely se daly obohatit množstvím doplňků, jako jsou zimmerity Cavalier, různé lepty, kovové hlavně a pásy a další drobnosti. Bylo zde nabízeno také množství modelářských nářadí - od skalpelů, nožů a rydel až po stříkací pistole a kompresory. Pokud něco nemají, snaží se to sehnat ke spokojenosti  zákazníků. Původní majitel byl bodrý chlapík, který vždy sobr 07vřele přivítal své zákazníky s otevřenou sobr 05náručí (foto vlevo). Od začátku kamenné prodejny mu pomáhal Qoblich. Ten kromě běžných věcí spojených s objednáváním a prodejem modelářského materiálu svědomitě plnil i další bojové úkoly, jako je předstírání úklidu nebo pozorování kolemjdoucích mladých osob opačného pohlaví. Jako mladý profesionál zvládá občas obě posledně jmenované činnosti provádět současně (foto vpravo). Pro oživení tohoto suchého textu přikládáme pár foteček vnitřku obchůdku ze září 2008. Za povšimnutí stojí krabice Dory v měřítku 1:35, o které Rusty prohlašoval, že ji jednou postaví.

Od podzimu 2008 zajišťoval chod modelkrámu hlavně Rosťa Axmann, protože Rusty měl stále méně času na jeho vedení. Došlo také ke změně sídla kamenné prodejny na Haulerovu ulici (blízko červeného kostela). Od října 2009 se stává hrdým majitelem modelářského obchodu právě Qoblich. Provozuje ho spolu s e-shopem pod obchodní značkou AVAX-MODELS. Vzhledem k přetrvávající celosvětové ekonomické recesi ziskovost kamenného obchodu byla stále menší. Proto v roce 2012 došlo k jeho uzavření a Quoblih se tak mohl plně věnovat provozování e-shopu www.avax-models.cz. S touto značkou a majitelem samotným se můžete osobně setkat na různých modelářských soutěžích, kde prodává nabízené modely a produkty.

Kromě Quobliha máme v našich řadách další 2 členy, kteří jsou provozovateli modelářských e-shopů. Tito 2 členové kromě prodeje také věci související s modelařinou vyrábějí.
První značkou je OWL Petra Hobži, který je modelářské veřejnosti znám především sadami obtisků na noční stíhače. Kromě obtisků produkuje také doplňkové sady zejména na noční letadla. V nabídce najdete také modely vlastní výroby, prvotinami byla řada variací na téma V-1 v měřítku 1:144. Link na e-shop je www.owl.cz.

Druhou firmou je ProfiModeller Pavla Coufala. Jeho hlavním zaměřením jsou letadla 1:32 a výroba doplňků k nim. Tyto doplňky jsou oceňovány zejména pro jejich vysokou detailnost a realističnost nejen našimi předními modeláři. Na shopu najdete také různé šikovné nástroje vlastní výroby. Vláčkaři ocení, že se jedná pravděpodobně o první firmu, která vyrábí díly pro vlak SNP v měřítcích TT a HO. Link na e-shop je www.profimodeller.com.
    

Pár řádků k našemu klubu

Jak je již uvedeno na titulní stránce, v minulosti v Opavě již existoval KPM s registrací SMČR č.195, spojený především se jménem tehdejšího vedoucího Petra Hobži. Po ukončení jeho činnosti se až do ledna 2007 neobjevila iniciativa vedoucí k obnovení tradice skupinového plastikového modelaření.

Až 2.1.2007 se objevilo na Nymburském fóru které již řadu let navštěvovala řadasobr 16 modelářů z Opavy o okolí téma maníka s nickem ondra (Majvos), ve kterém se ptal, zda není v Opavě modelářský klub. Postupně se do diskuse zapojovali další modeláři z Opavy a okolí, až Rosťa Kollár (Rusty) navrhnul, že bychom měli zorganizovat nějaký ten hospodský briefing. Po hledání vhodného termínu byl nakonec zvolen den D, hodina H, tedy 19.1.2007 v 18:00 v restauraci u Bílého koníčka stůl č. 5. Zahajovací účast byla vskutku hojná, ačkoliv jsme zvolili velký stůl, židle jsme museli šlohnout i od sousedních stolů. Společný koníček skýtal dostatek témat k hovoru a tak se mohla odstartovat nová tradice. Postupem času se počet více, či méně pravidelně docházejících členů ustavil na 16 lidech (údaj z července 2013). Jelikož každý správný klub by měl mít nějaké to vedení, předsednickou funkci jsme přiklepli Rustymu, čestnou předsednickou funkci Hobžíkovi pro jeho zásluhy na poli modelařiny. Poslední nevděčnou funkcí je funkce palubního nástěnkáře, kterou si uchvátil  Brambo, protože už psychicky neunesl, že se furt plká o webu a nikdo se k tomu nemá, proto ho nakonec začal prznit sám. Po ukončení aktivit Rosťě Kollára v ČR byla předsednická židle přiklepnuta Markovi Prokšovi. Ačkoliv tato funkce skýtá samá pozitiva a sociální jistoty (rozuměj povinnosti žádné), tak byl jediný z oslovených, který proti jmenování nekladl aktivní odpor.

Frekvence briefingů byla stanovena na 14 dnů, neboť týden je málo a měsíc zase moc. Jelikož restaurace u Koníčka byla vyhodnocena jako nejslabší položka prvního srazu (pivo bylo chutné, ale standardně podmírečné a pro našince za exkluzívní cenu a navíc bylo riziko, že Pobel by už nepřišel), byla nahrazena podnikem U Rytířů. Od té doby jsme několikrát změnili místo našich pravidelných briefingů, z důvodů výrazného zhoršení kvality poskytovaných služeb v příslušných zařízeních. Jsme nároční zákazníci, kteří eurosamosery místo piva, šmakulády místo chutných pokrmů a kouřový mrak větší než v legendární Jedové chýši nepřekousnou. Současným místem našich pravidelných schůzek je restaurace U zlatého kříže (bývalé El-Paso) na rohu ulic Krnovská a Hany Kvapilové. Většinou využíváme nekuřáckého salonku. Výjezdní zasedání do jiných zařízení jsou vždy ohlášena na Nymburku. Každé dva týdny nás tak můžete najít u piva a modelů. Termíny následujících briefingů najdete na boční liště.

avax-models.cz

Owl.cz

Profimodeller.com

Ukázky našich modelů

Příští briefingy

Počítadlo přístupů